E-post på clacks2.virtuliv.no


(Denne informasjonssiden er under utvikling.)

Innholdsfortegnelse
Adresser og porter
Hva må endres i ulike klienter
Nye muligheter og begrensninger
- Extensions
- Sieve mailfilter
- Nytt domene → nye adressemuligheter
Bakgrunn for endringen
Hva er Clacks
Nye funksjoner
- «letsencrypt»
- IPv6
- SMTP kryptering
Kostnader
- Vituell maskin
- Domener

Fra og med 2017-12-11 tar maskinen «clacks» over jobben som e-posttjener etter «atomica». I all hovedsak medfører dette få endringer for deg, men noen justeringer må til. Ellers er clacks en nyere maskin, med mer oppdaterte programmer og funksjoner. Her finner du en beskrivelse av den nye løsningen, men om det er noe du ikke skjønner er det for det meste helt greit. Kun det som er merket Viktig er strengt nødvendig for å fortsette som før.

Fra og med 2019-06-01 tar maskinen «clacks2» over jobben ettersom clacks gikk på utdaterte noder. Oppsett er gjort så likt som mulig.

Adresser og porter

clacks2.virtuliv.no er tilgjengelig på både IPv4 og IPv6. Adressene er:
→ IPv4: 185.181.63.178
→ IPv6: 2a03:94e0:199a::1> Portene som er satt opp er:
→ 25 – Normal mail-leveranse mellom tjenere. Denne skal ikke lenger brukes for å sende e-post fra klienter.
→ 110 – Normal POP3. Her kreves STARTTLS, så klienter som ikke støtter det kan dessverre ikke brukes. Anbefaler å bruke IMAP4 isteden.
→ 143 – Normal IMAP4. Her kreves STARTTLS, så klienter som ikke støtter det kan dessverre ikke brukes.
→ 465 – Utdatert port for SSL-kryptert sendring av e-post. Anbefaler bruk av 587 isteden.
→ 587 – «Submission»-porten. Krever STARTTLS og er idag den standard port for å sende e-post. Settes som SMTP-port i klienten.
→ 993 – Dersom IMAP med STARTTLS på 143 blir problematisk, kan denne porten med SSL brukes som et alternativ.
→ 995 – Dersom POP3 med STARTTLS på 110 blir problematisk, kan denne porten med SSL brukes som et alternativ.
→ 4190 – «Managesieve»-port. Om du har en klient som støtter å håndtere e-post-filtre på tjener-siden, kan du sette den opp mot denne porten.
Alle disse portene er standard, men det kan være greit å velge de beste alternativene, altså 143 med STARTTLS for innkommende e-post, og 587 med STARTTLS som utgående (SMTP).

Hva må endres i din e-postklient?

Overordnet sett trenger man bare endre innkommende og utgående tjener-navn fra «atomica.tysland.com» til «clacks2.virtuliv.no» [Viktig], men om man tidligere har brukt ukryptert forbindelse, må også dette justeres. Dersom du allerede er vant til å bruke IMAP, er det bare å fortsette med det. Det kan da være enklere å sette opp ny «konto» i klienten enn å endre den gamle. I flere klienter vil du ha mulighet til å flytte eventuell manglende e-post mellom kontoene.

Thunderbird

Enkleste løsning her: Opprett ny «konto». Fra Fil-menyen, velg Ny, deretter Eksisterende e-postkonto. Når du fyller inn navn, e-postadresse og passord, og klikker Neste, skal Thunderbird selv finne de rette verdiene. Dersom det mot formodning skulle feile, kan du manuelt legge inn:
→ Innkommende: IMAP, tjenernavn: clacks2.virtuliv.no, port 143, STARTTLS, og normalt passord.
→ Utgående: SMTP, tjenernavn: clacks2.virtuliv.no, port 587, STARTTLS, og normalt passord.
→ Brukernavn: Full e-postadrese for både innkommende og utgående.